April 2021

 

Beste bezoeker,

 

Ik, Coach Max, heb deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat
ik de privacy van alle persoonsgegevens waarmee ik als personal trainer in aanmerking kom
zeer serieus neem. Om die reden worden de door mij verzamelde persoonsgegevens
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik hou mij daarbij aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

 

In deze verklaring wil ik u goed informeren over mijn privacy- en cookiebeleid. Als u vragen
heeft of meer informatie wil, neem dan contact met mij op.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

 

Max van der Linde
Coach Max
Rietbuurt 3
1483 AZ De Rijp
E: max@coachmax.nl
M: 06 51956443
KvK: 65340698

 

2. Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die ik (mogelijk) gebruik om u te kunnen helpen zijn uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, betalingsgegevens, klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer en met betrekking tot eenmanszaken en vennootschappen onder firma ook handelsnamen en registratienummers van het handelsregister de Kamer van Koophandel.
Ook verwerk ik mogelijk door jouw verstrekte gegevens over lengte, gewicht, conditie, vetpercentage en overige gegevens om de trainingen op maat te kunnen aanbieden.
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen verkregen (social media).

 

3. Doeleinden

 

Om u te kunnen helpen spreekt het voor zich dat ik enkele persoonsgegevens van u gebruik. Verder verzamel ik ook gegevens over het gebruik van mijn website en andere communicatiemiddelen waardoor ik mijn dienstverlening kan optimaliseren. Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die ik hierna beschrijf.

 

Contact

 

Heeft u contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier op mijn website, WhatsApp of social media, dan heb ik van u gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op uw bericht aan mij. Heeft u contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijk account van mij zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerk ik de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer ik voor het laatst contact heb gehad, waar dat over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik u beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.

 

Uitvoering van overeenkomsten

 

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (personal) trainingen en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerk ik uw naam, telefoonnummer, mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscale relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondente.

Ik gebruik deze gegevens omdat ze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Ik bewaar deze gegevens zolang als nodig om mijn diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietig ik de gegevens, tenzij ik wettelijk verplicht ben ze langer te bewaren.

 

Facturatie

 

Als u mij een opdracht heeft gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar.

 

Website

 

Uw algemene bezoekgegevens verwerk ik als u gebruik maakt van mijn website. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ik verwerk deze gegevens voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat ik in staat ben de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ik gebruik deze gegevens vanwege het legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van mijn website. Ik bewaar de gegevens zo lang als ze relevant voor mij zijn.

 

Gerechtvaardigd belang

 

In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

4. Doorgifte

 

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden doorgegeven:
– gerechtelijke instanties;
– advocaat / adviseur van de wederpartij;
– derde partijen die IT-diensten, betaaldiensten en bezorgdiensten verlenen;
– adviseurs.

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 

5. Uw rechten

 

Ik informeer u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wil u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via max@coachmax.nl

 

Inzage, correctie en verwijdering

 

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u mag vervolgens verzoeken deze te laten corrigeren of verwijderen.

 

Beperking van de verwerking

 

U heeft het recht om mij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik uw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht uw persoonsgegevens van mij in een gestructureerd, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kan overdragen, wanneer u mij toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

 

Heb ik uw gegevens voor een bepaald doel op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

 

Natuurlijk help ik u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen mijn verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Beveiliging

 

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

7. Wijzigingen

 

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

8. Vragen en feedback

 

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:
Coach Max
Max van der Linde
E: max@coachmax.nl
M: 06 51956443

Google Beoordelingen
5.0
Gebaseerd op 73 beoordelingen
js_loader